NAUCZYCIELE

Nauczyciele naszej szkoły:

Agnieszka Bartnik-Zając – dyrektor szkoły, język polski, wychowawca kl. VIII

Elżbieta Bochniak – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, wdż, rewalidacja, wychowawca kl. III

Ewa Wójcik – edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. II

Iwona Tomiło – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl O

Anna Prus – matematyka, wychowawca kl. IV i V

Agnieszka Puchala – przyroda, biologia, informatyka, wychowawca kl. VII

Robert Rzeźnik – edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Krzysztof Stanicki – religia

Anna Biały – wychowanie fizyczne

Bożena Reszka – języka polski, biblioteka

Barbara Flis – chemia i fizyka

Krzysztof Łazur – geografia,  wiedza o społeczeństwie

Natalia Milanowska – język angielski, wychowawca kl. VI

Monika Winiarczyk – język niemiecki

Ewa Pulikowska – technika

Tadeusz Kryska – historia

Aneta Samborska – doradztwo zawodowe, pedagog