NAUCZYCIELE

Nauczyciele naszej szkoły:

Agnieszka Bartnik-Zając – dyrektor szkoły, język polski

Elżbieta Bochniak – plastyka, muzyka, wdż, rewalidacja, w-f

Ewa Wójcik – edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. I

Klaudia Duma – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl O

Anna Prus – matematyka, wychowawca kl. VI i VII

Agnieszka Puchala – przyroda, biologia, informatyka, wychowawca kl. VIII

Robert Rzeźnik – edukacja dla bezpieczeństwa, historia

Ks. Krzysztof Stanicki – religia

Piotr Król – psycholog

Bożena Reszka – języka polski, biblioteka

Marcin Mikłasz – chemia i fizyka

Krzysztof Łazur – geografia

Grzegorz Podolak – język angielski, wychowawca kl. IV i V

Monika Winiarczyk – język niemiecki, technika

 Kinga Maksim– logopeda

Tadeusz Kryska – historia, wiedza o społeczeństwie

Aneta Samborska – doradztwo zawodowe, pedagog