NAUCZYCIELE

Nauczyciele naszej szkoły:
Agnieszka Bartnik-Zając – dyrektor szkoły, język polski
Elżbieta Bochniak – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, wdż, wychowawca kl. I
Ewa Wójcik – wychowanie przedszkolne
Anna Prus – matematyka, edukacja informatyczna, wychowawca kl. VII
Agnieszka Puchala – przyroda, biologia, informatyka, wychowawca kl. VIII
Robert Rzeźnik – historia
Ks. Krzysztof Stanicki – religia
Anna Biały – wychowanie fizyczne
Justyna Polanis- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II i III
Bożena Reszka – edukacja wczesnoszkolna, języka polski, biblioteka, wychowawca kl. IV
Barbara Flis – chemia i fizyka
Krzysztof Łazur – geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
Natalia Milanowska – język angielski, wychowawca kl. V i VI
Monika Winiarczyk – język niemiecki
Ewa Pulikowska – technika i zajęcia techniczne
Grażyna Panek – rewalidacja
Marcin Kryk – edukacja dla bezpieczeństwa
Aneta Samborska – doradztwo zawodowe