KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Wydarzenie z życia szkołyData
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego01.IX.2022
Ferie zimowe-woj. lubelskie16 – 29.I. 2023
Wiosenna przerwa świąteczna06- 11.IV.2023
Egzamin ósmoklasisty -język polski23.05.2023 godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty -matematyka24.05.2023 godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny25.05.2023 godz. 9.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23.VI.2023(piątek)
Ferie letnie24.VI.-31.VIII. 2023