BIBLIOTEKA SZKOLNA

Godziny pracy biblioteki

czwartek 8.40 – 9.40

czwartek 11.40 – 12.40