Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne,          w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie  w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 tyś. zł  i zakupiła następujący sprzęt:

1.Zestaw okularów ClassVR 4 PREMIUM wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe zawierające:

– 4 sztuki okularów VR PREMIUM,

– skrzynię transportową z systemem ładowania,

– 4 kontrolery ręczne USB,

– 4 sztuki kostek VR do poruszania elementami 3D.

2. Licencję dostępu do portalu wirtualnych lekcji.

3. Drukarkę 3D z akcesoriami. Sygnis Edu Lab 3D – pakiet podstawowy.

4. Zestaw edukacyjny Arduino- mikrokontroler.

5. Stację lutowniczą HOT AIR z grotem 2 w 1.

6. Aparat fotograficzny Sony RX 100 III.

7. Statyw do aparatu i kamery.

8. Zestaw światła ciągłego GlareOne.

9. Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini.

10. Mikroport Saramonic Blink 500 B1.

11. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery

Zakupione wyposażenie to sprzęt podstawowy, który obowiązkowo powinna posiadać każda szkoła od 30 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/laboratoria


Lekcje z wykorzystaniem  sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Uczniowie i nauczyciele ze naszej szkoły korzystają już ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Podczas zajęć terenowych koła przyrodniczego w klasie IV i koła biologicznego w klasie V uczniowie wykorzystywali aparat fotograficzny Sony RX 100 III. Dzieci został zapoznane przez nauczycielkę z obsługą i możliwościami tego modelu. Następnie wykonywały zdjęcia jesiennego krajobrazu.

Nauczyciele podczas szkolenia doskonalili umiejętności obsługi okularów Class VR 4 PREMIUM wirtualnego laboratorium wieloprzedmiotowego oraz drukarki – Sygnis Edu Lab 3D. Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz praktycznych umiejętności przez uczniów.


Laboratoria Przyszłości – lekcje biologii

Podczas zajęć z biologii dotyczących budowy i funkcji krwi, krążenia krwi oraz budowy i działania serca uczniowie z  klasy VII wykorzystywali zestaw okularów ClassVR 4 PREMIUM- wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe. Przy pomocy okularów i kostek VR uczniowie oglądali model 3D:  krwinki czerwonej, budowy serca człowieka oraz przedstawiający organizację głównych naczyń krwionośnych połączonych z sercem. Wszystkie  treści wyświetlane w okularach przekazywane były z komputera nauczyciela,  który sprawował kontrolę nad realizowanym zadaniem. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem skoncentrowani byli na realizowanym zagadnieniu. Ponadto w trakcje lekcji doskonali umiejętności obsługi okularów VR .