Dowożenie

ODBIÓR DZIECI Z PRZYSTANKU

„Dyrektor szkoły przypomina że dziecko poniżej 7 lat powinno być odbierane z miejsc zbiórki autobusu szkolnego przez rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną. Dzieci starsze mogą same poruszać się po drogach, zatem mogą same opuścić miejsce zbiórki autobusu szkolnego. Jeżeli rodzice chcą, aby ich dzieci wracały samodzielnie z miejsca zbiórki szkolnego autobusu do domu, koniecznym jest podpisanie stosownego oświadczenia. Wskazane jest także, aby rodzicie w powyższym oświadczeniu zobowiązali się do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w czasie powrotu do domu.

( art. 43 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze zm.).