REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 WÓJTA GMINY WYSOKIE z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Wysokie.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022

Wójta Gminy Wysokie z dnia 20 stycznia 2022r.

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wysokie w roku szkolnym 2022/2023


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2022

Wójta Gminy Wysokie z dnia 20 stycznia 2022 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Wysokie w roku szkolnym 2022/2023


Uchwała nr XV/103/2020

Rady Gminy Wysokie z dnia 21 lutego 2020r

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzeniaDokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej [pobierz] 0.1 MB

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o realizacji przez kandydata wychowania przedszkolnego realizacji wychowania szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata. [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o dochodach [pobierz] 0.1 MBDokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o realizacji przez kandydata wychowania przedszkolnego realizacji wychowania szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata. [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [pobierz] 0.1 MB

Oświadczenie o dochodach [pobierz] 0.1 MB