Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów uczniów na zebranie, które odbędzie się w dniu 2 października o godz. 14.00 na sali gimnastycznej.