UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

           22 czerwca 2018 roku  odbyła się uroczystość zakończenia zajęć  dydaktycznych. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Krzysztofa Stanickiego w miejscowym kościele. Następnie dzieci, rodzice i nauczyciele przeszli do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości.Na początku uroczystości Pani dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając powitała wszystkich, a następnie wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Kolejną częścią uroczystej akademii był występ artystyczny, który przygotowali uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem Pani Anny Prus. Po zakończeniu akademii uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.