TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do X edycji akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Uczniowie oraz rodzice chętnie wsparli tę akcję, z której zebrane środki pieniężne w całości pomogą w zakupie sprzętu medycznego, środków higieniczno-opatrunkowych oraz pomoc socjalną dla podopiecznych hospicjum.

Tekst Ewa Wójcik