Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia

27  października uczniowie klas pierwszych  złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło siedmioro pierwszaków.  Dzieci na tę uroczystość przybyły odświętnie ubrane. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym artystycznym występem, który zachwycił wszystkich zebranych. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły. Każdy uczeń podchodząc do Pani Dyrektor był pasowany na ucznia i otrzymywał pamiątkowy dyplom, a także pierwszą w życiu legitymację szkolną. W uroczystości, jak co roku, wzięli udział rodzice dzieci oraz cała społeczność szkolna. Po zakończonej uroczystości już uczniowie udali się do swojej klasy na poczęstunek.