Hej kolęda, kolęda……

Uczniowie klasy VI, pod przewodnictwem Pani Agnieszki Bartnik – Zając, przygotowali klasowy koncert  kolęd. Uczniowie wybrali repertuar, śpiewali m. in. ,, Wśród nocnej ciszy’’, ,, Cicha noc’’ itp. Założyli stroje typowe dla kolędników i zaczęli wspólne kolędowanie. Na wstępie zapoznali słuchających z historią dotyczącą kolędy. Następnie jeden z uczniów przepięknie zagrał na flecie melodię pieśni związanej z Narodzeniem Jezusa, zaś potem rozbrzmiewał wspaniały śpiew.