Dzień Rodziny

1 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi odbył się „Dzień Rodziny”. Była to impreza plenerowa w formie pikniku rodzinnego połączona z elementami profilaktyki.

Głównym celem imprezy było promowanie rodziny, jako najważniejszej jednostki społecznej, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu. Pośrednim celem pikniku było zapobieganie powstawaniu negatywnych zjawisk spowodowanych brakiem ciekawych ofert rekreacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym, a także pokazanie dzieciom i ich rodzinom jak można w ciekawy sposób spędzić czas z rodziną z dala od nałogów i przemocy.

 

Cele szczegółowe, które były realizowane to:

  • Zacieśnianie więzi rodzinnych między członkami rodziny,
  • Promowanie zachowań prorodzinnych,
  • Łączenie nauki z rozrywką,
  • Promowanie zachowań pożądanych, wolnych od agresji,
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji,
  • Miłe spędzenie czasu wolnego na łonie natury.

Zjawiły się całe rodziny. Dzieci bawiły się pod okiem wykwalifikowanej animatorki, zjeżdżały z dmuchanego zamku oraz brały udział w rozgrywkach sportowych. Wszyscy miło spędzali czas na kocykach przy muzyce, przy wspólnym poczęstunku oraz pieczeniu kiełbasek na ognisku. Podczas trwania zabawy nauczyciele pełnili dyżury oraz nadzorowali przebieg uroczystości.

 

 

Organizacja pikniku była możliwa środkom przekazanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tekst Joanna Mączka