Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 

 

23 czerwca 2017 roku  odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Krzysztofa Stanickiego w miejscowym kościele. Następnie dzieci, rodzice i nauczyciele przeszli do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości.Na początku uroczystości Pani dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając powitała wszystkich, a następnie wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców.

Główną częścią uroczystej akademii był występ artystyczny, który przygotowali uczniowie klas III -VI pod kierunkiem Pani Agnieszki Puchala i Pani Agnieszki Nowickiej. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.