Twój Dar Serca dla Hospicjum

Twój Dar Serca dla Hospicjum

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum. Celem tej akcji jest zbiórka pieniędzy na rzecz potrzeb chorych dzieci z Lubelskiego Hospicjum imienia Małego Księcia.

W tym roku otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone, m.in. na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych, sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego, pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin, żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej.

Prosimy o wsparcie akcji.
Nasi wolontariusze będą zbierali datki do 28.04.2017 r.

Z góry dziękujemy!