Ślubowanie klasy I

Dnia 21 października 2016 roku odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. W uroczystości tej wzięła udział klas pierwsza, Pani dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając, grono pedagogiczne, uczniowie oraz zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej Szkoły.

Klasa pierwsza pod opieką wychowawczyni Pani Elżbiety Bochniak przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed zgromadzoną publicznością.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Pani dyrektor, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką oraz wręczyła okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia oraz legitymację szkolną. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Na koniec Pani Elżbieta Bochniak wręczyła upominki uczniom klasy pierwszej oraz dołączyła się do życzeń Pani dyrektor. Następnie rodzice wraz z uczniami udali się do klasy na poczęstunek.