Misterium

 

Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku.

12 marca 2017 r. w naszej szkole wystawiono „Misterium Męki Pańskiej”. Mottem tegorocznego przedstawienia, nawiązującego do przeżywanego przez nas Wielkiego Postu i zbliżających się Świąt Wielkanocnych były słowa –  „Zbawienie przyszło przez krzyż”.  Celem Misterium Wielkanocnego było przedstawienie wydarzeń związanych z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, wzbudzenie szacunku wobec wiary i religii katolickiej, pobudzenie do aktywności twórczej. Przedstawienie nawiązywało do męki pańskiej oraz zachęcało do odnowy życia i czynienia dobra.

Po występie uczniowie oraz dyrektor szkoły Pani Agnieszka Bartnik-Zając złożyli życzenia wielkanocne.

Misterium wystawili uczniowie klasy IV – VI pod kierunkiem Pani Anny Prus.