Dzień Edukacji Narodowej

14 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystej akademii zgromadzili się wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Podczas uroczystości Pani dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając złożyła życzenia swoim współpracownikom oraz uczniom,  a także wręczyła nagrody i podziękowania wyróżnionym nauczycielom. Słowa życzeń skierowała też do społeczności szkolnej przewodnicząca Rady Rodziców.

Uczniowie pod opieką Pani Anny Prus zaprezentowali  program artystyczny pt. „Szkoła na wesoło”. Wszystko to dla nauczycieli w podzięce za trud włożony w wychowanie i nauczanie uczniów  oraz dla pracowników szkoły za ich ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania.