Dzień Babci i Dziadka

W Szkole Podstawowej w Giełczwi zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dnia 15 lutego   2017 rokuw naszej szkole odbyła się ta  wspaniała impreza. Na wstępie Pani Dyrektor przywitała wszystkich przybyłych gości ciepłymi słowami.

W pięknie udekorowanej sali dzieci z klas 0, I i II oraz III  zaprezentowały część artystyczną. Były to wzruszające wiersze oraz piosenki mówiące o miłości do dziadków. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Po występie odśpiewano 100 lat drogim gościom, następnie dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty.  Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy.