AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Jego celem było wyposażenie szkół w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Głównym celem Programu jest umożliwienie  wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie  kompetencji  uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w 2 tablice interaktywne oraz 2 projektory.


Szkolenie: wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Aktywna tablica”


W ramach projektu „Aktywna tablica”, dnia 4 października 2018 r. odbyło się szkolenie z obsługi aktywnej tablicy prowadzone przez  Pana Karola Stępniewskiego . W szkoleniu wzięli udział  nauczyciele pracujący w naszej szkole. Pan Karol zapoznał nauczycieli z oprogramowaniem IQBoard oraz obsługą tablicy.