Informacje dla Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

Drodzy Rodzice!
W związku z przejściem oddziału przedszkolnego w tryb pracy zdalnej wychowawca grupy codziennie będzie przesyłał rodzicom poprzez pocztę elektroniczną propozycje zajęć i zabaw do wykonywania w domu.
Liczymy na szybki powrót dzieci do szkoły.