Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną o godz. 9:00 w miejscowym kościele przez naszego księdza proboszcza Krzysztofa Stanickiego. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej o godz. 10:00  nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała pani dyrektor szkoły Agnieszka Bartnik-Zając. Podziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom za ciężką pracę w tym roku szkolnym. Następnie pani dyrektor wręczyła: świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom z  bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów. Stypendia naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Wysokie wręczyła Sekretarz Gminy Pani Beata Sagan. W dalszej części uroczystości uczniowie z klas siódmej i ósmej pod kierunkiem pań Anny Prus i Agnieszki Puchali przedstawili inscenizację pożegnania ze szkołą absolwentów. Następnie uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, gdzie  i dziękowali nauczycielom za ich trud, cierpliwość i poświęcenie.

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Do zobaczenia we wrześniu!