Pierwszaki podczas pracy z tablica interaktywna

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym        krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniającym się współczesnym świecie.

Dzieci klasy I podczas zajęć  z radością i ogromnym zaangażowaniem tworzą i modyfikują kolorowe rysunki. Wykonują również ćwiczenia interaktywne wyświetlane na tablicy.  Tablica służy nam także w czasie zajęć do wyświetlania filmów, zdjęć, obrazów graficznych. Mamy możliwość wykorzystywania podręcznika multimedialnego który jest skorelowany z podręcznikiem dla dzieci co stanowi dodatkową ciekawą atrakcję.

Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie ma  wpływ   na  podniesie jakości nauczania oraz urozmaicenie zajęć. Uczniowie mają także możliwość grać z zespołowe gry planszowe.