NOWE KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W listopadzie 2018 r. nasza szkoła złożyła za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały zgłoszony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017 – Priorytet 3 i zyskała dofinansowanie na kwotę 2480 złotych (1984zł. kwota dotacji z budżetu państwa + 496 zł. wkład własny organu prowadzącego Urzędu Gminy w Wysokiem ).  Tym samym znaleźliśmy się wśród placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” 
Głównym celem powyższego Programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Naszym celem jest wzmocnienie roli książki w życiu dziecka. 

Oprócz zakupu książek zaplanowaliśmy szereg działań promujących czytelnictwo i współdziałanie ze środowiskiem lokalnym oraz Biblioteką Publiczną w Wysokiem.