MISTERIUM WIELKANOCNE

Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwrócić myśl ku temu, co w nich najistotniejsze i zachęcić dzieci do refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa oraz nad triumfem zmartwychwstania. Temu celowi w naszej szkole posłużył przygotowany pod kierunkiem Pani Bożeny Reszki apel.  Przybliżył on wydarzenia z Męki Pańskiej, pomógł młodym ludziom przygotować się do prawdziwego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy. Wszyscy ze skupieniem wsłuchiwali się w słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego. Inscenizacja pomogła zebranym przygotować się do prawdziwego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Spotkanie zakończyło się życzeniami, które złożyli wszystkimi uczniowie i  Pani Dyrektor.