WAŻNA INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023r. opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

88 8689 0007 9708 0305 2000 0040


W dniu 22 grudnia cała nasza społeczność szkolna zgromadziła   się na wspólnej  szkolnej wigilii.  W nastrój  i klimat świąt wprowadziły nas jasełka w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów, które przeniosły nas w czasy narodzenia Pana. Po premierowym występie złożyliśmy sobie życzenia świąteczne dzieląc się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy do wspólnego  wigilijnego stołu.Edukacja ekologiczna

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w obszarze szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Od zakładu otrzymaliśmy kosze do segregacji śmieci. W szkole zrealizowano następujące działania z zakresu edukacji ekologicznej:

 1. Zagospodarowano otrzymane kosze od ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o.
 2. Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klasy I wykonali kodeksy małego ekologa.
 3. W klasach V-VIII został przeprowadzony konkurs plastyczny  pt. „Odnawialne źródła energii”.

MIKOŁAJKI

Wizyta Świętego Mikołaja w szkole to jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku, a św. Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. W dniu 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszej szkoły. Oczekując upragnionego  gościa  uczniowie nasłuchiwali dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka. Świadczyło to o tym, że do szkoły zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Miał ze sobą pomocników- elfa i śnieżynkę. Wszyscy uczniowie byli bardzo szczęśliwi, a kiedy znaleźli się blisko Św. Mikołaja – troszkę się zawstydzili. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z uczniami, zachęcał ich, aby byli grzeczni, sumiennie się uczyli,  słuchali rodziców i pań w szkole. Przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi piosenkę i przygotowały mały słodki poczęstunek. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim uczniom osobiście wręczał paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła wszystkim wiele radości. Św. Mikołaj na zakończenie spotkania obiecał, że odwiedzi naszą szkołę w przyszłym roku. Czekamy na następne spotkanie i dziękujemy za odwiedziny.


Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Z tej okazji w  dniu 10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uroczyście odśpiewali nasz hymn narodowy.Następnie  odbyła się Uroczysta Akademia. Uroczystość tę przygotowali uczniowie klas IV, VI i VII. Na tle Narodowych barw biało czerwonych występowali uczniowie przypominając naszą historię walki o odzyskanie niepodległości. Podczas wystąpienia nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju i przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny i trudną drogę do odzyskania wolności.

Zdjęcia wykonano aparatem pochodzącym z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Udział  w festynie „Smaki Lasu”

Uczniowie z naszej szkoły wystąpili na gminnym festynie edukacyjno-promocyjnym „Smaki lasu”. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I zaprezentowały wesoły, barwny i skoczny „Jesienny taniec”. W trakcie trwania festynu uczniowie mieli okazję degustować różne potrawy regionalne pochodzenia leśnego przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Dzieci brały udział  w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów festynu.


ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

          Dzień 04.XI. 2022 roku był szczególnym dniem w życiu najmłodszych uczniów naszej szkoły. W obecności Pani Dyrektor Agnieszki Bartnik – Zając, nauczycieli, rodziców, starszych i młodszych kolegów, pierwszoklasiści zdali swój pierwszy egzamin.

            Wszystko rozpoczęło się bardzo uroczyście. Uczniowie klasy pierwszej odświętnie ubrani i bardzo przejęci, weszli na salę gimnastyczną. Tam powitała  ich kolorowa dekoracja  oraz brawa oczekujących na sali, na ten ważny moment w życiu  każdego pierwszaka.          Następnie głos zabrała Pani Dyrektor witając wszystkich zebranych, a szczególnie rodziców  pierwszaków, przybyłych na uroczystość.

            Na początku uczniowie klasy IV powitali swoich młodszych kolegów, życząc im wielu sukcesów.  Następnie rozpoczęła się część artystyczna prezentująca  nabyte już przez dzieci umiejętności. Wszyscy pierwszoklasiści wspaniale wywiązali się z postawionych przed nimi zadań, wykazując się wspaniałą recytacją i zdolnościami wokalnymi.

                Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły i uczestnictwie w ceremonii pasowania  na ucznia przez Panią Dyrektor, uczniowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego  ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.


W dniu 13 października 2022 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi miała miejsce uroczysta akademia, która została zorganizowana przez uczniów starszych klas dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. W apelu uczestniczyli nauczyciele, dyrekcja szkoły, pracownicy oraz uczniowie wszystkich klas. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której złożyli najszczersze życzenia wszystkim pracownikom szkoły, zaprezentowali wiersze, zaśpiewali piosenki oraz podziękowali za trud wkładany w ich wychowanie i naukę. Pod koniec uroczystej akademii wszyscy uczniowie zaśpiewali sto lat. 

Na zakończenie głos zabrała p. Dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając, która serdecznie podziękowała uczniom za organizowanie przedstawienia pod okiem p. Ewy Wójcik, Bożeny Reszka, Justyny Chudziak, skierowała również życzenia w stronę grona pedagogicznego, życząc dalszego powodzenia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wszyscy  byli bardzo zadowoleni z przebiegu ceremonii.


Tradycyjnie, tak jak w poprzednich latach, nasza szkoła włączyła się w akcję ,,Sprzątanie Świata.’’ W tym roku to już 29 edycja tego wydarzenia, które koordynuje Fundacja Nasza Ziemia i w którą angażują się setki tysięcy osób. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem ,,Wszystkie śmieci są nasze.’’ Mamy świadomość jak ważne dla naszego zdrowia jest życie w czystym środowisku, dlatego każdy powinien o nie dbać. Młodzież z naszej szkoły cyklicznie uczestniczy w ,,Sprzątaniu Świata.’’ W tym roku także zbieraliśmy śmieci w najbliższym otoczeniu. Każda taka akcja podnosi naszą świadomość ekologiczną. Wszystkim, którzy podjęli trud sprzątania, serdecznie dziękujemy.


17 września – wspomnienie Bitwy  pod Giełczwią

W kolejną rocznicę  Bitwy pod Giełczwią,  nasi uczniowie  razem z wychowawcami odwiedzili  cmentarz parafialny, aby uporządkować miejsce pamięci i zapalić znicze pod pamiątkowym krzyżem poświęconemu temu smutnemu wydarzeniu.

Dzięki tej corocznej inicjatywie, uczniowie naszej szkoły, pielęgnują pamięć  o dramacie wojen, które toczyły się na ziemi polskiej i w naszym regionie.


12-19 wrzesień 2022

Tydzień profilaktyki w naszej szkole.

W ramach akcji „Tydzień chorób zakaźnych” głównym celem jest przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Wychowawcy klas  wraz z  uczniami naszej szkoły włączyli się aktywnie w promocję zdrowia, uświadamiając sobie  jakie zagrożenia niesie ze intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych.


NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie ustanowione zostało przez Prezydenta RP jako akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej w 2012 roku. W tym roku, w kolejnej jej odsłonie czytano „Ballady i romanse” A. Mickiewicza w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.


,,Witajcie po wakacjach”- takim hasłem uczniowie naszej szkoły powitali nowy rok szkolny 2022/2023.

Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy mszą świętą sprawowaną przez ks.proboszcza Krzysztofa Stanickiego. Następnie uczniowie pod opieką rodziców udali się do szkoły, aby tam wspólnie rozpocząć  bieżący rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się  wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.  Pani Dyrektor Agnieszka Bartnik – Zając na początku uroczystości  powitała wszystkich obecnych,  a szczególnie uczniów klasy pierwszej. Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie zaprezentowali   program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. E. Wójcik. Poprzez wiersze i  piosenki  pożegnali wakacje oraz upamiętnili 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po słowach uznania  dla małych artystów oraz gromkich brawach publiczności p. Dyrektor zapoznała uczniów z nazwiskami wychowawców oraz przydziałem sal lekcyjnych, do których uczniowie udali się wraz z rodzicami na spotkanie z wychowawcami.       

                                                                     


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 rozpoczynamy Mszą św. w kościele parafialnym w Giełczwi. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole odbędzie się o godz 9.00. Serdecznie zapraszamy.


Kolonie dla dzieci rolników – Poronin 2022


Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2021/2022

ZAŚWIADCZENIA o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będą wydawane uczniom w dniu 08.07.2022 tj. piątek o godz.10.00
Prosimy o odbiór osobisty.


Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza Krzysztofa Stanickiego w miejscowym kościele. Następnie dalszy ciąg uroczystości odbywał się w szkole. Po odśpiewaniu hymnu państwowego absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. Potem głos zabrała pani dyrektor szkoły Agnieszka Bartnik-Zając, która wręczyła: świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

W uroczystości wziął udział Zastępca Gminy w Wysokiem Pan Łukasz Kaliński, który wręczył stypendium naukowe. W dalszej części uroczystości uczniowie klasy ósmej i siódmej przedstawili inscenizację pożegnania ze szkołą. Pozostali uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, gdzie otrzymali świadectwa.

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, by nadchodzące wakacje były radosne, bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń.

Do zobaczenia we wrześniu!


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 rozpoczynamy Mszą św. w kościele parafialnym w Giełczwi. Po przyjeździe do szkoły ok godziny 9.00 rozpocznie się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy.


Dzień Dziecka

Dnia 08.06.2022r. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka. Wspólne świętowanie odbyło się w plenerze, gdzie na uczniów czekało mnóstwo atrakcji, m.in.; dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, tańce przy głośnej, wpadającej w ucho muzyce pod okiem pań animatorek. Wszyscy spędzali aktywnie czas podczas gier zespołowych, zabaw na wytrzymałość, czy gier z elementami rywalizacji. Dziewczynki chętnie próbowały swoich sił  w tworzeniu wielkich baniek mydlanych. Zmęczeni wieloma atrakcjami  uczniowie chętnie korzystali też ze słodkiego poczęstunku w postaci lodów, waty cukrowej oraz popcornu. Po kilkugodzinnych atrakcjach z wielką ochotą dzieci spędziły wspólnie czas przy ognisku, wymieniając się wrażeniami i piekąc kiełbaski, które spożywały z wielkim apetytem.
Był to dzień pełen emocji, wrażeń, atrakcji. Piękna pogoda, radość, szczere uśmiechy dzieci, wspólnie spędzony czas i upominki z okazji Dnia Dziecka na długo pozostaną w naszej pamięci. 

Organizacja Dnia Dziecka w naszej szkole była możliwa dzięki środkom finansowym przekazanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


W dniu dzisiejszym tj. 03 czerwca w naszej szkole gościł były mistrz Polski w kolarstwie Cezary Zamana, który propagując kolarstwo i bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze, zachęcał młodzież do udziału w maratonie, który ma się odbyć 12 czerwca w Wysokiem. 

Wszystkie dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały i oglądały prezentację poświęconą temu wydarzeniu, a także zapoznały się z biografią i osiągnięciami sportowymi tego wybitnego sportowca a na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.


Wycieczka do Warszawy

27 maja 2022 roku uczniowie z klas IV – VIII uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana dzięki dofinansowaniu, które otrzymała Gmina Wysokie w  ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Poznaj Polskę”. Zwiedzanie stolicy uczniowie rozpoczęli od Łazienek Królewskich, czyli zespołu pałacowo-ogrodowego założonego w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tutaj uczniowie uczestniczyli w lekcji edukacyjnej we wnętrzu Muzeum pt. „Poznaj Łazienki.” Kolejnym punktem zwiedzania stolicy była wizyta na Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. W trakcie wycieczki uczniowie podziwiali Zamek Królewski, Bazylikę Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, pomnik Małego Powstańca. Następnie młodzież zwiedziła Rynek Starego Miasta. Ostatnim punktem tego dnia było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali tam eksperymenty na eksponatach. Wycieczka należała do bardzo udanych.


Kochane Mamy!
W tym szczególnym dniu życzymy zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, uśmiechu i codziennej radości.
Wszystkiego najlepszego!


DZIEŃ PATRONA

Tradycją naszej szkoły są obchody Dnia Patrona. W tym roku społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej, by świętować imieniny Stanisława Mikołajczyka. Uczniowie z klasy VIII zaprezentowali część artystyczną, w której naświetlili biografię patrona szkoły. Podkreślili wyjątkowość i wielowymiarowość jego działań. Informacje biograficzne przeplatane były wierszami oraz piosenkami. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały portrety patrona szkoły wykonane przez uczniów klasy VII.Witaj maj, 3 Maj!!!

Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Było to wydarzenie bardzo ważne w historii Polski ponieważ był to pierwszy taki dokument w Europie a drugi na świecie. Uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię z tej okazji, przypominając jak ważne jest to święto. 


Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022


Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie „Niezłe Ziółko”. 

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

 • grupa młodsza – od 5 do 7 lat;
 • grupa starsza – od 8 do 10 lat.

Praca konkursowa składa się z trzech zadań:

Zadanie pierwsze polega na wyhodowaniu własnych ziół z nasion lub z sadzonki (sadzonek) w doniczce, skrzynce balkonowej albo innym, dowolnym pojemniku lub na grządce, pielęgnacja roślin, obserwacja na każdym etapie rozwoju rośliny.

Zadanie drugie to przygotowanie sprawozdania z zadania pierwszego. Może to być:

 • dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności wykonywanych przez dziecko,
 • literacki opis rośliny i jej zastosowania,
 • zielnik (zasuszona gałązka przymocowana do karty, nazwa, opis),
 • inne (za wyjątkiem filmów).

Zadanie trzecie: wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie wyhodowana roślina (maksymalny format: A-3).

W konkursie będą oceniane łącznie: zadanie pierwsze (sprawozdanie) oraz zadanie trzecie (praca plastyczna). Prace konkursowe i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 16 września 2022 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: KONKURS „NIEZŁE ZIÓŁKO”).

Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości do kwoty:

 • I miejsce – 600 zł;
 • II miejsce – 500 zł;
 • III miejsce – 400 zł;
 • 50 wyróżnień – 200 zł.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e-mail: konkursy@lubelskie.pl


Akcja ,,Sprzątanie Gminy z ZZOKiem”

Uczniowie klas VI-VIII z naszej szkoły wzięli udział w akcji ,,Sprzątania Gminy z ZZOKiem”. Akcja miała  na celu promowanie i inicjowanie działań edukacyjnych, dzięki którym zwiększy się świadomość mieszkańców gminy i uczniów odnośnie segregowania śmieci. Młodzież została zaopatrzona przez organizatorów w rękawice i worki na odpady. Pod opieką nauczycieli uczniowie sprzątali teren wokół szkoły, obszar w pobliżu rzeki oraz Ośrodka Zdrowia. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu i z wielkim zaangażowaniem zabrali się do pracy. Po zakończonym sprzątaniu, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy długopis.


Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Hasłem przewodnim obecnej edycji jest ,,Zainwestuj w Naszą Planetę.’’ Inwestycja w ochronę środowiska, to jedna z najważniejszych inwestycji. Wszyscy jesteśmy świadomi, że chroniąc przyrodę nie tylko dbamy o krajobraz, ale chronimy nasze zdrowie i życie.

Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Gminy’’, przygotowali także okolicznościową gazetkę, ulotki z podstawowymi zasadami dbania o środowisko, rozdawali także sadzonki drzew.


Gmina Wysokie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dzięki temu dofinansowanych zostanie sześć wycieczek szkolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów szkół.
Całkowity koszt zadania 66283 zł stanowi suma kwot dotacji celowej oraz finansowego wkładu własnego. Ministerstwo dofinansuje 45974 zł, zaś pozostały koszt poniosą rodzice dzieci biorących udział w wycieczkach.
W ramach programu dofinansowano  wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka

 w Giełczwi:

1) jednodniowa wycieczka do Warszawy uczniów klas IV – VIII
    koszt całkowity 6600  zł, dofinansowanie 4822  zł.,,Zbawienie przyszło przez krzyż

Pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Bożeny Reszki przygotowali montaż słowno-muzyczny. Oznajmił on, że nadchodzą największe dla chrześcijan święta – Wielkanoc. Wiersze i pieśni religijne pomogą nam przygotować się do owocnego ich przeżycia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary i gwarancją naszego zmartwychwstania. W poranek Wielkanocny, gdy uderzą rezurekcyjne dzwony – przestaniemy płakać, otrzemy oczy z łez, rozraduje się nasze serce wielkim szczęściem. Powrócimy z kościoła na wielkanocne śniadanie. Będziemy dzielić się poświęconym jajkiem z rodziną i przyjaciółmi, będziemy sobie składać  przeliczne życzenia.


Uczniowie naszej szkoły  przygotowują się już do świąt. Na zajęciach z plastyki wykonali dekoracje świąteczne ,które nawiązują do tradycji wielkanocnych.


W związku ze zbliżającą się, kolejną już 82 rocznicą zbrodni Katyńskiej, w naszej szkole odbył się apel poświęcony temu wydarzeniu. Nauczyciele razem z uczniami i przedszkolakami zebrani przy dębie niepodległości, oddali hołd pomordowanym przez Rosję Radziecką w kwietniu 1940 r., między innymi w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Przy tej okazji warto też wspomnieć o katastrofie smoleńskiej z 10 kwietna 2010 r., która spowodowała śmierć 96 osób na czele ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, którzy chcieli oddać hołd pomordowanym na ziemi katyńskiej.

Cześć Ich pamięci!

 Ponadto kilkoro uczniów na tę okoliczność namalowało plakaty w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”


Powitanie Wiosny

Uczniowie naszej szkoły 21 marca przywitali WIOSNĘ. W tym dniu przy śpiewie                               i okazjonalnych wierszykach spalona została Marzanna przygotowana przez klasę VIII. Z tej okazji uczniowie każdej klasy byli ubrani w kolorze jaki wcześniej wylosowali. Wyglądali bardzo malowniczo- wiosennie. Każda klasa wytypowała jedną osobę do konkursu na najpiękniejszą Panią Wiosnę. Wybrani uczniowie bardzo kreatywnie podeszli do zadania. Przebrania zachwycały swoją oryginalnością. Odbyły się wybory najpiękniejszej Pani Wiosny. Wygrała je reprezentantka klasy VI – Kinga Pielecha. Wszyscy uczestnicy Pierwszego Dnia Wiosny otrzymali słodkie upominki.


Broszury informacyjne „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zapoznania się z broszurami pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które zostały opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu.
W załączeniu:


Spotkanie z robotem PHOTONEM

Szkołę Podstawową w Giełczwi odwiedzili pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem p. Ewa Bączek i p. Mateusz Gąbka. Zaprezentowali oni uczniom klasy trzeciej i przedszkolakom robota edukacyjnego o nazwie PHOTON. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w poruszaniu się robotem za pomocą tabletu oraz sprawdzić swoją wiedzę na temat pór roku. Każdy uczeń miał szansę sterować Photonem, co nie do końca było takie proste, jednak uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Spotkanie było bardzo ciekawe i nauczyło dzieci nowych umiejętności. 


Dzień bez plecaka

16 marca w naszej szkole zorganizowany został ,,Dzień bez plecaka”. Tego dnia uczniowie naszej szkoły przynieśli swoje przybory szkolne w bardzo ciekawych ,,plecakach”, były wśród nich: poszewki na poduszki, koszyki na zakupy, reklamówki, walizki na kółkach, zabawki dla dzieci, kosze na pranie, jednostki centralne od komputerów stacjonarnych, chlebaki, naczynia żaroodporne, skrzynki. Uczniowie okazali się bardzo kreatywni w swoich pomysłach i dzięki temu dzień był bardzo wesoły. 

Na zakończenie zajęć wszyscy oddali swoje głosy na najbardziej kreatywny pomysł ,,plecaka” a wyniki zostaną ogłoszone w Pierwszy Dzień Wiosny.     Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom, którzy zaangażowali się w zbiórkę darów dla potrzebujących UCHODŹCÓW Z  UKRAINY.

Zebrane produkty zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

        Jednocześnie informujemy, że  zbiórka trwa nadal.

                   PAMIĘTAJMY, ŻE DOBRO ZAWSZE WRACA !!!


Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023

Na stronie lubelskiego kuratorium oświaty został zamieszczony informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023, przy pomocy którego wyszukać można szkoły/klasy/zawody w województwie lubelskim, wraz z materiałami promującymi. Zachęcamy do korzystania z tej wyszukiwarki pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php. W ramach proponowanej akcji „Tydzień wyboru drogi kształcenia”, w dniach od 7 do 11 marca 2022 r., w godzinach od 14.00 do 18.00. będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych.


Tydzień wyboru drogi kształcenia”

Lubelski Kurator Oświaty informuje o kolejnych działaniach w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!” W dniach od 7 do 11 marca 2022 r. odbędzie się akcja „Tydzień wyboru drogi kształcenia”. W ramach tej akcji uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i ich rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów. Uczniowie i ich rodzice będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Proponowana sieć wsparcia będzie funkcjonowała od 7 do 11 marca 2022r., w godzinach od 14.00 do 18.00.
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1. 781 701 533
2. 500 303 388
3. 509 731 851
4. 736 231 037
5. 883 848 356
6. 533 315 190
7. 668 356 436
Zapraszamy uczniów i ich rodziców klasy VII i VIII do kontaktu.Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji.

List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów
– Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje podjęte przez rodziców uczniów. Dlatego zwracam się z gorącym apelem o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka – napisała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek w liście skierowanym do rodziców i opiekunów.

W tekście wiceminister zaznaczyła, że pozostawienie w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacja z lekarzem to metody minimalizowania nie tyko zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych – Te standardowe działania profilaktyczne mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności szkolnej oraz ograniczają nieobecności w szkole – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek.

Sekretarz Stanu w MEiN wskazała również na zmianę w podejściu do walki z COVID-19 polegającą na wprowadzeniu w pełni darmowych testów, które można zrealizować bez skierowania od lekarza.

Wytyczne sanitarne dla szkół, przedszkoli i placówek
Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Wytyczne to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” z osobą zakażoną na COVID-19 zaktualizowano Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Materiały
List do rodziców i opiekunów


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

            W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu wieloletniego -,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3      Kierunek interwencji 3.1. – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. Otrzymaliśmy 1875 zł. dofinansowania. Z tej kwoty 1575 zł. zostało przeznaczone na zakup książek i audiobooków do oddziału przedszkolnego, zakupiono 103 pozycje do kącika czytelniczego. Pozostała kwota została przeznaczona na realizacje działań promujących czytelnictwo wśród dzieci.

Kierunek 3.2. – Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. W ramach wsparcia otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3750zł. Z tej kwoty 2750 zł. zostało przeznaczone na zakup książek do biblioteki szkolnej, łącznie to 180 pozycji. Wzbogaciliśmy się o lektury szkolne i pozycje zaspokajające potrzeby czytelnicze uczniów. Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki szkolnej i materiały do działań promujących  czytelnictwo.


Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia

Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.   


Bal karnawałowy 
     26 stycznia w oddziale przedszkolnym odbył się bal karnawałowy. Dla przedszkolaków to szczególny i wyjątkowy dzień. Dzieci miały okazję przebrać się  za postacie z bajek m.in. króla, pirata, wróżkę. Ponadto w sali pojawiły się kolorowe dekoracje:  serpentyny, balony, złota kurtyna. Nasi wychowankowie świetnie bawili się w rytm skocznej i wesołej muzyki. Wspaniała zabawa na długo zostanie w naszej pamięci. 


Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.
Więcej:  https://www.gov.pl/…/nauka-zdalna-do-konca-ferii.


Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Już wkrótce ruszy postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.
Nabór do oddziału przedszkolnego ruszy 24 stycznia i potrwa do 18 marca. Od 24 stycznia do 31 stycznia rodzice mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego potrwa od 1 lutego do 28 lutego.
W przypadku naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej rekrutacja trwać będzie od 1 lutego do 18 marca. Składanie wniosków od 1.02.2022r. do 14.02.2022r.

Pełny harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do samorządowych przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.


Druki zgłoszeń są dostępne w formie elektronicznej na www.spgielczew.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w formie papierowej w szkole.


Dzień Babci i Dziadka

    Babcia i Dziadek to jedne z najważniejszych osób w życiu każdego dziecka. Z okazji ich święta dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały dla nich upominki, w których wykonanie włożyły mnóstwo serca.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta
życzymy samych cudownych chwil, zdrowia, spokoju,
mnóstwa uśmiechu i pociechy  z wnuków!


Konkurs plastyczny „Moja zakładka do książki”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
                                                                          W. Szymborska

     W ramach działań promujących czytelnictwo w oddziale przedszkolnym naszej szkoły został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Moja zakładka do książki”. Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością i stworzyły ciekawe prace, za które otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025.
     Ponadto dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteczka oddziału przedszkolnego wzbogaciła się w wiele ciekawych pozycji książkowych i audiobooków. 
      Mamy nadzieję, że zakupione książki wpłyną na rozwój zainteresowań czytelniczych przedszkolaków.


Konkurs „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka zaprasza uczniów z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”. Finał przedsięwzięcia odbędzie się w przededniu obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców naszego regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Zadania konkursowe prowadzone są w kategoriach grupowych i indywidualnych.

Kategorie dla szkół podstawowych

 • kreatywna instrukcja obsługi numeru alarmowego 112
 • lapbook promujący właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112
 • projekt lub prototyp maskotki promującej numer alarmowy 112

Szczegółowe informacje  i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.lublin.uw.gov.pl/konkurs112


II MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Konkurs odbędzie się 30 stycznia 2022 roku o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Więcej


Oferta zimowiska dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras wspólnie z Funduszem Ubezpieczenia Społecznego Rolników, oferuje atrakcyjną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wysokie (pokój nr 9, u. p. Justyny Małek-Kuryło) nr tel: 846806206 (wew. 5)

Termin zgłoszeń – do dnia 14 stycznia 2022. Prosimy o wstępny kontakt telefoniczny w celu rezerwacji miejsca. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację zimowisk dla dzieci rolników. Miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (woj. małopolskie) termin: 13.02.2022 – 20.02.2022. Liczba proponowanych miejsc: 10 (liczba miejsc może się zwiększyć) Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1270,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 870,00 zł brutto. Rodzice wnoszą jedynie 400,00 zł.

Organizatorzy zapewniają kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zbiórki zostaną przekazane do 5 dni przed zimowiskiem (zapewniamy transport autokarowy – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie gminy Wysokie).
WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2006 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

Szczegóły informacji i dokumenty do pobrania: https://www.wysokie.pl/aktualnosci/n,240018,oferta-zimowiska-dla-dzieci-rolnikow.html

W świątecznym nastroju…
     Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Na korytarzu i w sali przedszkolnej pojawiły się już kolorowe łańcuchy, choinka, światełka, bałwanki i śnieżynki. 
     W minionym tygodniu dzieci poznały tradycje i zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, słuchały kolęd, przygotowywały różnorodne prace plastyczne i techniczne m.in.  przepiękne choineczki, które udekorują ich rodzinne domy. 

Ze świętami Bożego Narodzenia wiążą się piękne tradycje i zwyczaje. Jedną z nich jest śpiewanie kolęd i pastorałek.

Aby wprowadzić wszystkich w świąteczną atmosferę i klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie naszej szkoły przygotowali koncert kolęd i pastorałek, które mamy nadzieję dostarczą wszystkim wielu wzruszeń. Zapraszamy do wysłuchania i wspólnego kolędowania.

  W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale również zdolności artystyczne. 
      Chętni uczniowie wykonali kartki świąteczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.


Akcja „Mikołajki”

Szkolne Koło Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję na rzecz podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Przekazane paczki na pewno sprawią dzieciom ogromną radość. Podopiecznym szpitala dziękujemy za piękną, własnoręcznie wykonaną bombkę choinkową.


Akcja „Razem na Święta”

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Uczniowie wykonali świąteczne kartki, które zostaną rozesłane do osób samotnych, bliskich, przyjaciół i sąsiadów. Dodatkowo 17.12.2021r. uczniowie zorganizowali w klasach spotkania opłatkowe, na których składali sobie życzenia świąteczne oraz śpiewali kolędy. Co więcej, Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę darów na paczki świąteczne dla podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.


Komunikat dotyczący nauki zdalnej od 20 grudnia 2021

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Ministerstwo Zdrowia w dniu 7 grudnia 2021 r. ogłosiło zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Przedszkola i żłobki pracują w trybie stacjonarnym. Po tym okresie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wrócą do nauki stacjonarnej.

Okres przedświąteczny w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wiąże się z organizacją wydarzeń i spotkań społeczności szkolnej. W związku z tym przypominamy o obostrzeniach dotyczących limitu osób oraz konieczności przestrzegania obowiązujących zasad higieniczno-sanitarnych tj. noszenie maseczek, dezynfekcja i zachowywanie dystansu społecznego. Informujemy, że w najbliższym czasie w całym kraju zaplanowano wzmożone kontrole policji i sanepidu w tym zakresie.


Zachęcamy rodziców oraz nauczycieli do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

 • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
 • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
 • nauki samoakceptacji,
 • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
 • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozostałe numery biuletynu NFZ „Ze Zdrowiem”


MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLEWYCIECZKA DO LUBLINA

Autor: Alan Kasperski

Dnia 30 listopada odbyła się jednodniowa wycieczka do Lublina. Brali w niej udział uczniowie z klas III – VIII. Pierwszą atrakcją naszej wycieczki było kino, gdzie obejrzeliśmy film pt.: „Wilk, lew i ja”. Był on o dziewczynie, którą spotkało wiele przygód związanych z wilkiem i lwem, którzy przez przypadek znaleźli się w jej rękach. Podczas oglądania towarzyszyło nam wiele emocji.
Kolejnym punktem wycieczki był Zamek Lubelski, gdzie na samym wstępnie podzielono nas na dwie grupy. Każda grupa miała swojego przewodnika, dzięki któremu wiele się nauczyliśmy. Miedzy innymi dowiedzieliśmy się jak ludzie żyli w dawnych czasach, mogliśmy podziwiać artefakty takie jak misy, monety, przyrządy, które używano dawno temu, stroje ludowe z różnych rejonów. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów.
To był naprawdę udany, pełen wrażeń dzień. Przywieźliśmy z niego wiele ciekawych wspomnień oraz wiedzy, która stała się inspiracją dla niektórych z nas do tworzenia własnej sztuki. Bardzo chętnie wybralibyśmy się jeszcze raz na taką wycieczkę.
Tekst Nadia Bartoszek, Aleksandra Jezierska


,,Kartka dla Obrońców Granicy”

W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji przygotowania kartek z wyrazami wsparcia  dla żołnierzy, policjantów oraz straży granicznej, którzy pełnią swoje obowiązki przy naszej wschodniej granicy. Uczniowie chętnie włączyli się do akcji i stworzyli piękne kartki, które za pośrednictwem lubelskiej Fundacji Niepodległości trafią  do obrońców granicy.


Wróżby andrzejkowe

26 listopada Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów naszej szkoły wróżby andrzejkowe. Każdy uczeń miał szansę powróżyć sobie w ramach andrzejek, które niestety nie mogły odbyć się w takiej formie jak dotychczas.I ty możesz zostać św. Mikołajem.

1 grudnia w naszej szkole rozpoczyna się akcja zbierania rzeczy dla dzieci znajdujących się obecnie na oddziałach dziecięcych w lubelskich szpitalach. Akcja organizowana jest we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Łowcy Uśmiechów. Zachęcamy do wsparcia naszej akcji i pomocy w zorganizowaniu podopiecznym szpitala prezentów mikołajkowych i świątecznych. Zbierane będą: książeczki, kolorowanki, kredki, zabawki, puzzle. W miarę możliwości prosimy aby przynoszone rzeczy były nowe. Z góry dziękujemy za zainteresowanie i pomoc. Organizatorem akcji jest Szkolne Koło Wolontariatu.


Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Jest to jedno z ulubionych świąt najmłodszych. Historia pluszowego misia sięga 1902 roku, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był prezydent Teodor Roosvelt. Pewnego dnia wybrał się ze znajomymi na polowanie, podczas którego postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał uwolnić zwierzę, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej prasie.

Jednym z czytelników gazety był producent zabawek, który inspirując się tym wydarzeniem stworzył zabawkę dla dzieci-pluszowego misia i nazwał go Teddy Bear.

Obecnie pluszowy miś jest kultową zabawką na całym świecie i pomimo upływu czasu i pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych zabawek, często bywa największym przyjacielem dziecka.

Miś od zawsze kojarzy nam się z zabawą, dzieciństwem, przytulaniem. Pobudza same pozytywne emocje. Każde dziecko ma swojego ukochanego misia, który w jego oczach jest piękny i wyjątkowy.

Przedszkolaki rozpoczęły przygotowania do świętowania już kilka dni wcześniej wykonując maskę misia. Każdy miał okazję opowiedzieć o swoim ukochanym misiu, wykonać pracę plastyczną, której głównym bohaterem był miś.

Klasa 3 również przygotowała prace z wizerunkiem swojego ulubieńca. Starsi uczniowie przygotowali gazetkę ścienną, na której umieścili informacje dotyczące historii pluszowego misia. Wspomnieli także o najpopularniejszych misiach z bajek i książek.

Dzień ten upłynął w atmosferze zabawy i uśmiechu.II Międzygminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wysokiem

Już po raz kolejny nasi uczniowie reprezentowali naszą szkołę w II Międzygminnym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się dn. 21 XI 2021 r. w Wysokiem.           

Jednym z celów konkursu było: wspieranie uzdolnionych wokalnie osób i  umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. Wśród wielu uczestników jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Grupa młodsza ( 7-10 lat)- I miejsce zdobył Igor Ścibak ucz.kl.IV 
Grupa starsza (11-17lat)
I miejsce zdobyła Natalia Pawłat ucz. kl VIII                      
III miejsce -Martyna Wójcik ucz.kl.VIII          
Amelia Flak ucz. kl.VIII otrzymała wyróżnienie.       

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałego występu.


20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
,,Nie ma dzieci-są ludzie” Janusz Korczak

20 listopada to szczególna data w kalendarzu, ponieważ jest to rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Dokładnie 31 lat temu przywódcy na całym świecie podjęli wyjątkowo ważne zobowiązania wobec najmłodszych, uchwalając Konwencję dotyczącą ich praw. Deklaracja ta przyczyniła się do poprawy życia wielu dzieci na całym świecie. Jest to dzień, który przypomina dorosłym, że każdemu dziecku niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania przynależą takie same prawa.

Z tej okazji Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na plakat związany z prawami dziecka. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe prace. Wszystkie osoby zostały wyróżnione a ich plakaty  zaprezentowane na gazetce szkolnej.Każda osoba zasługuje na szacunek, pomoc oraz szansę na lepsze życie niezależnie od tego co o nim myślimy i w jak beznadziejnej sytuacji się znajduje. Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta od ponad 30 lat pomaga ludziom bezdomnym i potrzebującym. Święty Brat Albert Chmielewski mówił: „trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia”. Dlatego też i my jako Szkolne Koło Wolontariatu pragniemy pomagać osobom i rodzinom w potrzebie. Odpowiadając na prośbę Bractwa wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu organizują zbiórkę rzeczy potrzebnych dla podopiecznych Kuchni Brata Alberta  oraz mieszkańców Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych. W dniach 15 – 24 listopada 2021r. zbierane będą środki czystości oraz żywność na ten cel. 

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu- panią Agnieszką Nowicką. 


„Szkoła do hymnu”
    Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.
    W środę 10 listopada w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami odśpiewali w klasach 4- zwrotkowy hymn narodowy.
    Głównym celem akcji było włączenie społeczności szkolnej we wspólne świętowanie kolejnej  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 103 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA
8 listopada  wychowankowie oddziału przedszkolnego świętowali Dzień Zdrowego Śniadania.
Dzień ten jest idealną okazją do promowania zasad  zdrowego, racjonalnego żywienia oraz podkreślania roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.
    Na szkolnych stolikach pojawiły się pyszne, kolorowe kanapki, jogurty, różnorodne owoce i warzywa. Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłku było świetną okazją do integracji grupy.
    Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaopatrzenie dzieci w niezbędne produkty.


„Szkoła pamięta”   
 Jak co roku nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
Celem inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie i wydarzenia. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz parafialny w Giełczwi, aby odwiedzić i uporządkować pamiątkowy krzyż- miejsce pamięci. Na koniec zapalili znicze i wspólnie pomodlili się za poległych.
     Ponadto nauczyciel historii przygotował prezentację multimedialną, z którą zostali zapoznani nasi uczniowie w celu podnoszenia wiedzy na temat lokalnej historii.„Barwy jesieni”- szkolny konkurs plastyczny

„Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem”  
                                                                  Albert Camus     
W październiku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dedykowany uczniom klas 0-III. Tym razem dotyczył tematyki jesiennej. Ocenie podlegała estetyka prac, pomysłowość i kreatywność.
Wykonane prace okazały się ciekawe i niepowtarzalne.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki rzeczowe.
 Gratulujemy małym artystom talentu i kreatywności.Zapraszamy do obejrzenia filmiku przygotowanego przez klasę 4 i 5 z okazji Dnia Edukacji Narodowej


  Informujemy, że w  okresie od dnia 7 października 2021 roku do dnia 8 października  2021 roku uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Giełczwi przechodzą na tryb nauczania zdalnego.
Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość według obowiązującego planu zajęć.


Dzień Chłopaka
    30 września wszyscy chłopcy z oddziału przedszkolnego naszej szkoły obchodzili swoje święto – Dzień Chłopaka.
Z tej wyjątkowej okazji oprócz najserdeczniejszych życzeń od koleżanki i Pani chłopcy otrzymali pamiątkowe krawaty i drobne upominki ufundowane przez Rodziców.


W naszej szkole tradycją  jesienną każdego roku  stało się   „Święto pieczonego kartofelka”.   Nasi uczniowie wykorzystując ostatnie słoneczne, jesienne dni  świętowali przy ognisku. Niesamowitą   frajdą było dla dzieci samodzielnie  przygotowanie i ułożenie  drewna do ogniska. Wszyscy byli aktywnie zaangażowani w przygotowania. Zachwyceni uczniowie piekli kiełbaski , ziemniaki i rożne smakołyki. Starsi pomagali młodszym kolegom  którzy po raz pierwszy uczestniczyli w takiej zabawie.  Myślę, że za rok ponownie spotkamy się  przy ognisku.


Podobnie jak w poprzednich latach, Szkoła Podstawowa w Giełczwi, włączyła się do akcji ,,Sprzątanie Świata’’. Akcja ,,Sprzątanie świata – Polska’’ jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. W tym roku odbyła się jej 28 edycja pod hasłem ,, Myślę, więc nie śmiecę”. Uczniowie VII klasy, pod kierunkiem pani Agnieszki Puchali, sprzątali teren wokół szkoły. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy wszystkich o dbałość o środowisko.
17 września – rocznica Bitwy pod Giełczwią

Każdego roku w rocznicę Bitwy pod Giełczwią uczniowie naszej szkoły odwiedzają cmentarz parafialny. Gromadząc się pod pamiątkowym krzyżem, zapalają znicze i w chwili zadumy, pochylają się nad pamięcią o tych, którzy odeszli.Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi informuje, że link do spotkania został Rodzicom oraz Opiekunom udostępniony przez dziennik elektroniczny.
   Zachęcamy do udziału w spotkaniu.


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
     „Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 wrzesień zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”.
 W poniedziałek nasze przedszkolaki obchodziły swoje święto. Był to dzień pełen zabaw i radości. Przedszkolaki brały udział w różnorodnych konkursach i zabawach. Wszyscy świetnie się bawili. 
W celu podkreślenia tego szczególnego dnia każde dziecko otrzymało medal i słodki upominek.
     Życzymy naszym przedszkolakom wszystkiego najlepszego!


800 800 605 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.

Od 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl 

                źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/


Narodowe Czytanie w naszej szkole

     Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody akcji Narodowego Czytania, która organizowana jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Tegoroczną lekturą podczas dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wybrane fragmenty tekstu czytali uczniowie klasy VIII, nauczyciele i Pani Dyrektor Agnieszka Bartnik- Zając. 
    Celem akcji było popularyzowanie czytelnictwa i odkrywanie piękna literatury polskiej. Wierzymy, że takie przedsięwzięcia będą zachętą dla naszych uczniów do częstszego  sięgania po książki. 
     Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne czytanie. Dziękujemy za zaangażowanie się w akcję. 


Witaj szkoło….

W dniu 1 września  2021  rozpoczęliśmy  kolejny nowy rok szkolny. Z wielką radością  spotkaliśmy się w naszym gronie  po długiej nieobecności . Pani Dyrektor serdecznie powitała zebranych uczniów, nauczycieli oraz najmłodszych uczniów i ich rodziców ,którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor zapoznała z organizacją nowego  roku. Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna   wykonana przez  uczennice z klasy VIII i VII Następnie odbyło się spotkanie w klasach.


SZCZEPIENIA


  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 1 września 2021 r. o godz. 9.00

 ( Spotkanie odbędzie się zgodnie z aktualnymi       wytycznymi w zakresie reżimu sanitarnego.Podręczniki dla oddziału przedszkolnego

Olek i Ada poziom B+ pakiet dla sześciolatków

Olek i Ada poziom B pakiet dla pięciolatków


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
będą wydawane uczniom w Szkole Podstawowej w Giełczwi w dniu 09.07.2021 tj. piątek, o godz. 9.00.


Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru szkoły oraz ślubowanie absolwentów. Potem głos zabrała pani dyrektor szkoły Agnieszka Bartnik-Zając, która wręczyła: świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe uczniom z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W uroczystości wzięła udział Pani Wójt Gminy w Wysokiem Dorota Dobrzyńska, która podziękowała wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za ciężką pracę w tym roku szkolnym oraz wręczyła stypendia naukowe. W dalszej części uroczystości uczniowie z klasy ósmej i siódmej przedstawili inscenizację pożegnania ze szkołą. Pozostali uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, gdzie  i dziękowali nauczycielom za ich trud, cierpliwość i poświęcenie.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca 2021r o godzinie
– 8.30 dla oddziału przedszkolnego w sali 0
– 9.00 dla uczniów klas II-VIII na sali gimnastycznej
DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

W środę 2 czerwca 2021 w naszej szkole odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.
Na dzieci czekały wspaniałe atrakcje: zjeżdżalnia, dmuchany zamek, oraz smakołyki(lody , popkorn, cukrowa wata itp).
Na boisku szkolnym rozegrano mecz piłki nożnej. Zorganizowano również warsztaty plastyczne (malowanie buzi, tworzono figurki z balonów), pani animator zaaranżowała gry i zabawy ruchowe.
Spotkanie to było okazją do dobrej zabawy.


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ”

Dnia 1.06.2021 r. w naszej szkole odbył się  konkurs recytatorski pt. „Spotkanie z poezją dziecięcą”. Konkurs został zorganizowany  dla uczniów klas 0-III. Jego nadrzędnym celem było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie talentów recytatorskich oraz nabywanie odwagi w występach przed publicznością. 
12 uczniów wyrecytowało dowolnie wybrane przez siebie wiersze. Wszystkim towarzyszyły wielkie emocje, a każdy występ został nagrodzony gromkimi brawami. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne słodkie upominki.
Wszystkim gratulujemy talentu, odwagi oraz dziękujemy za udział w konkursie. 


Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, małym i dużym życzymy dużo szczęścia, radości oraz uśmiechu każdego dnia!


Od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.


Życzenia z okazji Dnia Matki
„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług”.
                                                                                                             H.Auerbach

Kochane Mamy!
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i uśmiechu.
                   Wszystkim Mamom
wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego.


Akcja sprzątania w naszej szkole

W dniu 21maja 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sprzątaniu najbliższego otoczenia. Akcję  sprzątania wspierał Urząd Gminy w Wysokiem. Zaopatrzył szkołę w worki na śmieci i rękawice. Uczniowie z nauczycielami, zbierali odpady leżące wzdłuż rzeki Giełczewki oraz na terenie wokół szkoły. Wszyscy pracowali solidnie i z wielkim zaangażowaniem. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej uczniów, nauka  segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony najbliższego środowiska. Ważne jest, aby uczniowie dzięki takim akcjom nauczyli się właściwie segregować śmieci i nie przyczyniali się do powstawania dzikich wysypisk śmieci.


Kampania „Tydzień ulgi” w naszej szkole

Miło poinformować, że nasza szkoła dołączyła do akcji „Tydzień ulgi”. Polega on na tygodniu bez kartkówek, sprawdzianów i zadań domowych po powrocie do szkoły. Wszystko po to by zniwelować stres związany z powrotem do szkolnych ławek.


Harmonogram pracy  uczniów klas IV – VIII
od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.
– system hybrydowy

* Zajęcia łączone dla klasy pracującej w danym dniu zdalnie, również odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( Microsoft Teams).

* Dla uczniów pracujących stacjonarnie zapewniona jest opieka świetlicowa – zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy.

* Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego są przywożeni oraz odwożeni zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem.

* Poranne dyżury ( odbiór dzieci z autobusu) odbywają się w dalszym ciągu zgodnie z obowiązującym od dnia 26 kwietnia 2021 r. planem.

*  Pozostałe dyżury nauczycieli odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

* Plan zajęć w danym dniu nie ulega zmianie.


Organizacja pracy szkoły od dnia 4 maja 2021 r.

I. Funkcjonowanie klas I- III od dnia 4 maja 2021 r.
1. Zgodnie z decyzją rządu od dnia 4 maja 2021 r. do nauki stacjonarnej wracają klasy I- III.
2. Szkoła funkcjonować będzie zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS. Z wytycznymi można zapoznać się… tutaj
3. Lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji.
4. Świetlica i biblioteka funkcjonować będą normalnie, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

II. Funkcjonowanie klas IV- VIII od dnia 4 maja 2021 r.
Zgodnie z decyzją rządu klasy IV- VIII od dnia 4 maja 2021 r. w dalszym ciągu obowiązuje kształcenie na odległość.

III. Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej podany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
1. Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Pozostałe klasy w dalszym ciągu obowiązuje kształcenie na odległość.
2. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Szczegółowa organizacja zostanie podana do 14 maja 2021r.
3. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.
Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasad zawartych w wytycznych MEN, MZ, GIS, celem zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.


Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Co roku 3 Maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r.
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja.
Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.
Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej od 1919 roku.
Następnie Święto Konstytucji 3 Maja zostało zniesione przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a potem także zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.
Dopiero po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. w III Rzeczypospolitej,  Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
W tym roku, mimo okrągłej rocznicy tego święta, nie możemy uczestniczyć w apelu szkolnym poświęconym temu radosnemu wydarzeniu, dlatego warto chociaż o nim wspomnieć i pamiętać.


Harmonogram pracy  uczniów klas II i III
od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
– system hybrydowy

Dzień tygodniaNauczanie stacjonarneNauczanie zdalne
PoniedziałekKlasa IIKlasa III
WtorekKlasa IIKlasa III
ŚrodaKlasa IIIKlasa II
CzwartekKlasa IIIKlasa II
PiątekDodatkowy dzień wolny od  zajęć dydaktycznychDodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zajęcia łączone dla klasy pracującej w danym dniu zdalnie, również odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( Microsoft Teams).
Dla uczniów pracujących stacjonarnie zapewniona jest opieka świetlicowa – zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy.
Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego są przywożeni oraz odwożeni zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem.
Dyżury nauczycieli odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Plan zajęć w poszczególnych dniach nie ulega zmianie


UWAGA !!!  WAŻNA INFORMACJA!!!
Zmiana  terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID – 19 ( Dz. U z 2020 r., poz. 2111, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dokonuje zmiany terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.
1. 30 kwietnia 2021 r. ( piątek)
2. 4 maja 2021 r. ( wtorek)

Pozostałe zaplanowane terminy dni wolnych nie ulegają zmianie ( tj. 25, 26, 27 maja 2021r. – dni egzaminu ósmoklasistów  oraz 2 i 4 czerwca 2021 r.)


Rozstrzygnięcie konkursu pt. Portret Jana Pawła II

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VII. Komisja w składzie p Anna Prus oraz Elżbieta Bochniak wyłoniła następujące osoby:
I miejsce

 • Jagoda Mysłowska   kl   VII
 • Natalia Ziętek klasa  kl   VI

II miejsce

 • Kornelia Bartoszek    kl IV
 • Amelia Flak              kl VII

     III miejsce

 • Wanessa Bartoszek  kl  VI
 • Wojciech Ziętek       kl  IV


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 • Jagoda Mysłowska

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021 

Tegoroczne święto Dnia Ziemi obchodzimy pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest życie w czystym środowisku. Każdy kto dba o Ziemię, służy jednocześnie sobie i innym ludziom. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność i wielkie zadanie. 

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, ten wyjątkowy dzień będzie wyglądać inaczej. Nauka odbywa się zdalnie, więc nie będzie uroczystej akademii, chcemy jednak pokazać, że pomimo obostrzeń pamiętamy o tym, jak ważne jest dbanie o naszą planetę i że potrafimy to robić. 

Międzynarodowy Dzień Ziemi – SP18 Lublin

W związku z Dniem Ziemi zostanie zorganizowany w naszej szkole konkurs do hasła przewodniego Dnia Ziemi 2021 ,, „Przywróćmy naszą Ziemię w najbliższym otoczeniu”. 

Osoby chętne prosimy o wykonanie pracy plastycznej (format A3) – technika dowolna, prezentacji multimedialnej, albo wiersza. Prace należy oddać do nauczyciela geografii do 10 maja (włącznie). Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie. 


Powrót do pracy stacjonarnej

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół.  Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.


1055 rocznica Chrztu Polski

Dzień 14 kwietnia ustanowiono w 2019 roku Świętem Chrztu Polski. Według opinii historyków Mieszko I został ochrzczony w Wielką Sobotę roku 966, która wypadała 14 kwietnia. Wydarzenie chrztu jest oficjalnie uznane jako początek państwa polskiego  a akt ten wprowadził Polskę w chrześcijańską kulturę i cywilizację europejską.

Wielu Polaków uważa to za najważniejsze i najbardziej przełomowe wydarzenie w historii Polski, dlatego warto o tej dacie i wydarzeniu pamiętać.


Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii przedłużono czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.


Konkurs NSP test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

Uczniu rozwiąż test umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7
Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 10 maja 2021 r.
Celem konkursu jest:
• rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wśród uczniów szkół podstawowych;
• wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów.
Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:
Miejsca od 1 do 5 – smartwatch
Miejsca 6-10 – głośnik bluetooth
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-podstawowa/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: m.rosolowska@stat.gov.plKonkurs „Portret papieża Jana Pawła II”

Jan Paweł II, urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport. Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii.

27 kwietnia 2014r.  podczas uroczystej mszy św.  pod przewodnictwem papieża Franciszka bł. Jan Paweł II został ogłoszony świętym i włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego.

Aby uczcić pamięć św. Jana Pawła II zapraszamy uczniów naszej  szkoły do udziału w konkursie pt. „Portret papieża Jana Pawła II”. Prace konkursowe proszę przesyłać do Pani Elżbiety Bochniak (za pomocą czatu Teams) do 13.04.2021r.Wielkanoc

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Otaczająca  przyroda budzi się  nieśmiało do życia po długiej  zimie.  Po czterdziestodniowym okresie postu  przechodzimy do  tradycji  ludowych,  które  upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat. W tym okresie warto skupić się na refleksji nad życiem i śmiercią Chrystusa oraz na tryumfie zmartwychwstania . Przepełnieni wiarą płynącą od Zmartwychwstałego Pana,   patrzmy z ufnością  w nadchodzącą przyszłość. Niech w  ludzkich   sercach zaczyna gościć miłość, wiara i nadzieja na lepsze jutro…  której nam  bardzo dzisiaj potrzeba…

W naszej szkole już zrobiło się świątecznie…
UWAGA UCZNIOWIE!!!
W DNIU 22 MARCA SU OGŁASZA DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI  
W TYM  DNIU MACIE PRAWO BYĆ NIEODPYTYWANI, POD JEDNYM WARUNKIEM, ŻE KAŻDY WEZWANY DO ODPOWIEDZI UCZEŃ  ZARECYTUJE  PRZED KAMERKĄ WIERSZYK LUB PRZYSŁOWIE O WIOŚNIE…


POŻEGNANIE ZIMY … POWITANIE WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

21 marca to wyjątkowa data w kalendarzu roku szkolnego. Uczniowie klas  0-III pożegnali  w dniu 19 marca już wcześniej zimę i powitali wiosnę. Tego dnia wszyscy uczniowie wesoło odśpiewali wcześniej przygotowane piosenki oraz wyrecytowali wiersze . Wspólnie wykonali kolorową piękną kukłę Marzannę symbol odchodzącej zimy. To był  radosny dzień , pełen śmiechu i miłych wrażeń.


Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.
Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

 • Zajęcia w Przedszkolu nadal odbywają się bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
 • Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół ponadpodstawowych,
 • Nadal będą organizowane dla uczniów klasy ósmej konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


„Tydzień zawodów–czas na strzał w 10!”

Działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim. W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów. Więcej informacji https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11156


                                    KONKURS  NA  RYMOWANKĘ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bychawie organizuje konkurs na rymowankę o Bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Konkurs skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 11 – 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl  

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzujące czynności szczególnie niebezpieczne, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 09.04.2021 r. do godz. 24:00 na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl. (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę). Na laureatów czekają nagrody rzeczowe o wartości 600zł każda.


Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 z CKE

W dniach 17-18-19 marca zostanie przeprowadzony test sprawdzający poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty zwany „Próbnym egzaminem ósmoklasisty”


Harmonogram:

DataDzień tygodniaGodzina rozpoczęciaPrzedmiot
17.03.2021ŚRODA09.00Język polski
18.03.2021CZWARTEK09.00Matematyka
19.03.2021PIĄTEK09.00Język angielski

• Uczniowie klasy 8 wchodzą wejściem głównym od godz. 8. 40

• Na egzamin uczniowie przynoszą:
       1. Język polski, język angielski – długopis z czarnym tuszem
        2. Matematyka – długopis z czarnym tuszem, linijka


W związku z pandemią koronawirusa na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny:
• Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie bez objawów, tj.: katar, kaszel, podwyższona temperatura. Niedopuszczalny jest udział w egzaminie ucznia, którego ktoś z domowników przebywa w izolacji domowej, tzn. ma potwierdzone zakażenie COVID – 19.
• W oczekiwaniu na wejście do szkoły należy zachować odległość 1,5 m.
• Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować dłonie (dozownik przy wejściu).
• Podczas pobytu na terenie szkoły należy zasłonić usta i nos.

Więcej informacji Procedury na testach diagnostycznych do egzaminu próbnego 2021
• Po zakończeniu egzaminu uczniowie wracają do domu.


C:\Users\User\Downloads\Gminny konkurs historyczny (1).jpg

Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich 

Konkurs polega na odnalezieniu osoby pamiętającej stan wojenny oraz zarejestrowaniu jego wspomnień w postaci krótkiego filmu lub reportażu.  

Adresaci 

Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

Zasady ogólne 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Wysokiem.  

Cele konkursu 

 • Wzmocnienie identyfikacji ze środowiskiem lokalnym. 
 • Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych  
  w różnych źródłach historycznych oraz rozwinięcie krytycznego podejścia do źródeł historycznych. 
 • Zachowanie pamięci o tych, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją dają przykład młodemu pokoleniu jak żyć dzisiaj. 
 • Podkreślenie wartości wspomnień. 

Uczestnictwo w konkursie 

 • Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wysokie.  
 • Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
 • Laureaci konkursu, za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody. 
 • Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych tj. oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Regulamin konkursu 

 1. Uczestnik zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  
  i odesłanie go wraz z pracą w terminie do 12 kwietnia 2021 roku.  
 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej z gminy Wysokie.  
 1. Praca powinna mieć charakter twórczy. Nie dopuszcza się pracy wcześniej opublikowanej. 
 1. Nagranie powinno być przeprowadzone z jedną osobą. 
 1. Dopuszcza się pracę w grupach dwu- i trzyosobowych.  
 1. Długość nagrania to minimum 10 minut, a max 30 minut. W przypadku reportażu pisemnego długość powinna wynosić nie mniej niż 5 stron a4. 
 1. Praca powinna zostać zapisana na pendrive i wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczona do Zespołu Szkół w Wysokiem. Pendrive zostanie zwrócony po zgraniu pracy. Dopuszcza się też przesłanie pracy na adres mailowy spodar.dagmara@gmail.com na przykład za pomocą platformy wetransfer.com  
 1. Prace ocenia komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Wysokiem. 

Terminarz konkursu 

Do 12 kwietnia  Dostarczenie pracy do Zespołu Szkół w Wysokiem 
Do 21 kwietnia Analiza dostarczonych prac przez komisję konkursową 
22 kwietnia  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Dzień Kobiet w naszej klasie

Dnia 8 marca chłopcy w naszej szkole zrobili miłą niespodziankę dziewczynkom.  Złożyli im życzenia oraz wręczyli upominki. Cały ten dzień upłynął w miłej atmosferze , a małe kobietki traktowane były jak księżniczki.


DOKARMIAMY PTAKI
Okres zimy to nie tylko czas szaleństw na śniegu, ale także szczególnego dbania o ptaki. W okolicy naszej szkoły często możemy spotkać sikory, wróble czy gawrony. Zima to bardzo trudny okres dla ptaków, dlatego  dzieci z oddziału przedszkolnego zatroszczyły się o nie nasypując do drewnianych karmników przeróżne smakołyki.
Była to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości dla zwierząt. V Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy o sukcesie naszego ucznia Łukasza Boliboka z klasy VI, który zdobył wyróżnienie w kategorii multimedialnej, w V Międzyszkolnym Konkursie „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” organizowanym przez XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Patronat nad konkursem sprawowali:
 Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka;
 Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski;
 Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk;
Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk;
Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Lublinie;
Związek Sybiraków – oddział w Lublinie;
Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski Kierownik Katedry Historii XIX wieku Instytutu Historii KUL Jeszcze raz  gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.


Obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.

Minister zdrowia poinformował, że od 27 lutego został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice mogą też być stosowane, ale tylko jako dodatek do maseczki.


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”
W sprawie konkursu należy się kontaktować z nauczycielem plastyki Panią Elżbietą Bochniak


1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W lutym 2011 r. Sejm RP ustanowił – jako święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które ma być obchodzone co roku w dniu 1 marca. Dlatego warto wspomnieć w tym dniu że Żołnierze Wyklęci, to partyzanci polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy  stawili opór sowietyzacji Polski. Uważali że po okupacji niemieckiej, nadeszła ze wschodu kolejna -radziecka.  Po zakończeniu II wojny światowej na terenie kraju działało ich około 80 tysięcy. Systematycznie byli eliminowani, a pozostali przy życiu byli poddawani okrutnym torturom, a ich rodziny licznym represjom. Wielu z nich walczyło na naszych ziemiach min. Hieronim Dekutowski ps.” Zapora”, Zdzisław Broński ps.”Uskok”, czy ostatni z „Wyklętych” Józef Franczak ps. „Lalek”. Co ciekawe  walka Żołnierzy Wyklętych najprawdopodobniej przyczyniła się do opóźnienia kolektywizacji rolnictwa i rozprawy z Kościołem katolickim, 

Żołnierze Ci mieli być zbezczeszczeni i wymazani z pamięci historii Polski, a stało się wręcz odwrotnie, z każdym rokiem są coraz częściej „żywymi” bohaterami i wzorami do naśladowania, szczególnie dla młodego pokolenia.


 Piątek 12 lutego upłynął w szkole w kolorach czerwieni, atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji Walentynek.  Jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową dla uczniów klasy 0-3 uczęszczających do szkoły. Uczniowie przygotowali serduszka i kartki walentynkowe wyrażając w ten sposób swoje sympatie.  Następnie walentynkowe amorki  rozdały  kartki  wszystkim  adresatom od klasy O do III.  Uczniowie wykonali bardzo ładną gazetkę tematyczną z walentynkowymi akcentami. To był bardzo cieplutki dzień , bogaty w miłe słówka.Tego roku zima jest wyjątkowo śnieżna. Uczniowie klasy 2 i 3 postanowili wykorzystać jej uroki, bawiąc się na świeżym powietrzu. Największą radość sprawiało lepienie bałwana. Wszyscy zaangażowali się w lepienie kul. Potem  uformowaliśmy kształt bałwana, wklejając mu oczy z węgla. Po skończonej pracy dumnie patrzyliśmy na  efekt swojej zabawy. Zima  to ulubiona pora roku.


W tym roku Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów rozpoczęła kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”, której celem jest:

 • upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz
 • budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Nasza szkoła bierze udział w tej akcji. Pedagog szkolna przeprowadziła zajęcia w klasach VII i VIII dotyczące profilaktyki czerniaka.

Dzięki lekcjom, mamy nadzieję, że uczniowie:

 • nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka oraz
 • nauczą się regularnego samobadania skóry
 • a przede wszystkim, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka i zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem.

  W ramach kampanii po raz drugi w Polsce organizowany jest „Tydzień Świadomości Czerniaka” w dniach 24-30 maja.
  Ważne informacje można znaleźć na:

POMOC SPECJALISTÓW W PORADNI

W przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, przeżywania silnego lęku, trudności w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych trudnych sytuacji zachęcamy do  kontaktu
ze specjalistami naszej Poradni.

Przypominamy, że pomimo trwającej epidemii nasza Poradnia pracuje stacjonarnie, oferując różnorodne formy pomocy. Proponujemy  wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, pomagamy w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, a także udzielamy wsparcia rodzicom i opiekunom
oraz nauczycielom.

  Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” ( https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/ )  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU ZE SPECJALISTAMI!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
tel. 81 56 60 232
e-mail:  ppp.bychawa@powiat.lublin.pl


Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

 • Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

                                                                     źródło : Ministerstwo Edukacji i Nauki


          Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin Akcji: 01.02.2021 – 05.02.2021

Miejsce Akcji: PARKING SZKOLNY PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ


REKRUTACJA

Od dnia 1 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego i uczniów do klasy I szkoły podstawowej.
Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:
• dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do Pani dyrektor;
• przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres: spgielczew@op.pl
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
Dokumenty informacyjne dotyczące rekrutacji rok szkolny 2021/2022:


Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Biblioteka Narodowa, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowała kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe
Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe

W obu kolekcjach znalazło się łącznie 212 publikacji, do których dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Lektury prezentowane w POLONIE mają warstwę tekstową pozwalającą na pełnotekstowe przeszukiwanie ich treści.


Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidualne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców .

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.
Więcej informacji na temat Poradni.
Poradnia on-line.
Instrukcja funkcjonalności poradni on-line.


Od 18 stycznia nauczanie stacjonarne w klasach1-3 w szkołach podstawowych

ORGANIZACJA PRACY – WEJŚCIE DO SZKOŁY ORAZ SALE DO NAUKI
1. Uczniowie klasy II i III : wejście do szkoły – wejściem głównym.
Okrycia wierzchnie i obuwie zmieniają w wyznaczonych częściach szatni na parterze.
2. Przydział sal:
Klasa II – sala 9
Klasa III – sala 5
3. Godziny zajęć
1. 8.00- 8.45
2. 8.55– 9.40
3. 9.50– 10.35
4. 10.45– 11.30
5. 11.40 -12.25
O przerwie w zajęciach decyduje nauczyciel uczący.

ŚWIETLICA
Opieka świetlicowa zorganizowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.35 – 13.35  dla uczniów oczekujących na autobus w przydzielonej sali.

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Z zajęć korzystają wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów infekcji
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Dziecko przyprowadza i zabiera rodzic.
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Należy zaopatrzyć dziecko w maseczkę ochronną.
1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Uzgodnione z nauczycielem przybory i książeczki, dziecko nosi ze sobą w plecaczku lub pozostawia w wydzielonym miejscu w szkole.
1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Należy przestrzegać bezwzględnie wszelkich poleceń personelu oraz udostępnionych lub przesłanych procedur i instrukcji.


Ferie z TVP

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich tegoroczne ferie uczniowie spędzą głównie w domach. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami zachęca do skorzystania z ofert przygotowanych na czas wolny od zajęć lekcyjnych.
Ferie z TVP więcej informacji: www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp
Akcja „Ferie bez nudy#ferie2021 #edukacja
źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-2022


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie informuje, że związku z rozpoczętą kwarantanną narodową i związanymi z nią ograniczeniami dotyczącymi m.in. kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, istnieje możliwość skorzystania podczas ferii zimowych z dodatkowych form pomocy i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców:
Dyżur telefoniczny psychologa pod nr tel. 81 5660232
Godziny dyżuru:
04.01.2021 poniedziałek 10.00 – 13.00
05.01.2021 wtorek 10.00 – 13.00
06.01.2021 środa nieczynne
07.01.2021 czwartek 10.00 – 13.00
08.01.2021 piątek – 10.00 – 16.00
11.01.2021 poniedziałek 11.00 – 14.00
12.01.2021 wtorek 08.00 – 10.00
13.01.2021 środa 13.00 – 15.00
14.01.2021 czwartek 10.00 – 11.00
15.01.2021 piątek 14.00 – 16.00
Konsultacja psychologiczna w Poradni, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 81 5660232


KONKURS EKOLOGICZNY „MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE”

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.
Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.
Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Świat jutra będzie wypełniony siecią urządzeń wyposażonych w mikroprocesory i komunikujących się między sobą. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.
Każde z takich urządzeń elektronicznych posiada płytkę drukowaną, a na niej mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów, istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal. Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do recyklingu.
Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane.
Wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu, trafią do sortowani odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal, plastik, papier, szkło, odpady organiczne.
W sortowni, dzięki super nowoczesnym robotom, opakowania plastikowe można rozdzielić precyzyjnie: np. na przezroczyste i nieprzejrzyste, ale także wg ich gęstości. Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder, anoraków i do szycia odzieży z polaru.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.
Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Konkurs jest bezpłatny.


Jasełka

W całej Polsce, w okresie od Bożego Narodzenia do święta Matki Boskiej Gromnicznej, wystawiane są jasełka. Są to przedstawienia teatralne inscenizujące narodziny Chrystusa. Nazwa „jasełka”, wywodzi się od staropolskiego słowa „ jasło” oznaczającego żłób, i dlatego przedstawienia obrazujące narodzenie Chrystusa w stajence betlejemskiej nazwano jasełkami. Za pomysłodawcę i twórcę jasełek i szopki uznać należy św. Franciszka z Asyżu i Zakon Franciszkanów. Po raz pierwszy na początku XIII wieku  św. Franciszek odtworzył wydarzenia z Betlejem, we włoskiej prowincji o nazwie Greccio. W drugiej połowie XV w. za pośrednictwem Franciszkanów jasełka dotarły do Polski. Jasełka przedstawiają sceny narodzenia Jezusa. Ich głównymi postaciami są Jezus, Maryja, Józef, trzej królowie, pasterze, a także król Herod oraz śmierć i aniołowie. Pierwotnie jasełka organizowane były tylko w kościołach. Z czasem widowiska jasełkowe przeniosły się do karczm, szop, większych izb, na place i ulice miast. Jasełka wystawiano także w  bogatych domach, na dworach szlacheckich   i królewskich a nawet w teatrach. Początkowo sceny opowiadające historię narodzin Chrystusa były przedstawiane za pomocą nieruchomych postaci, które w późniejszych latach zostały zastąpione marionetkami, a te z kolei współcześnie zostały wyparte przez aktorów. Obecnie w okresie świąt Bożego Narodzenia jasełka są prezentowane w kościołach, szkołach, przedszkolach, domach kultury  a także podczas wielu wydarzeń publicznych.KLASOWA CHOINKA
Tradycja w naszej szkole jest ubieranie choinek w klasach. W tym roku niestety nie mogliśmy ubrać choinki w klasie, dlatego klasa 4 i 5 postanowiła ubrać „wirtualną choinkę”.


KONKURS LITERACKI „DROGOWSKAZY ŚW. JANA PAWŁA II”

Na początku grudnia rozstrzygnięto gminny konkurs poświęcony patronowi roku. Była to już V edycja konkursu, organizowanego przez ZS w Wysokiem we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.  W tym roku, uczestnicy pisali prace inspirowane myślami św. Jana Pawła II, patrona roku 2020.
Uczennica naszej szkoły Ksenia Kasperska zajęła I miejsce.

           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Razem na Święta

Prace naszych wolontariuszy

Wolontariat w naszej szkole bierze udział w akcji organizowanej prze MEN „Razem na Święta”. Celem akcji m.in jest umacnianie więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii w tegorocznej akcji wolontariusze naszej szkoły przygotowali kartki z życzeniami oraz ozdoby świąteczne, którymi obdarowali sąsiadów i rodzinę.                                 GRATULUJEMY  WYGRANEJ !!!

Jest nam bardzo miło pogratulować wygranej uczniowi naszej szkoły!

Łukasz Bolibok, uczeń klasy VI, uczestniczył w organizowanym przez Urząd Statystyczny w Lublinie quizie  z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Dzięki jego zdolnościom i zdobyciu wysokiego miejsca wygrał dla szkoły wspaniałą nagrodę. Zawdzięczamy Łukaszowi 2 zestawy piłek ( do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej).

                Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!


Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Po analizie przesłanych opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
-z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
-z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
-z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;
Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.
Język polski
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych. Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
Matematyka
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). Czas trwania: 100 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
Język obcy nowożytny
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. Czas trwania: 90 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
Materiały pochodzą ze strony : https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach


Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

ARiMR informuje, że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
• w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
• w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
• która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegółowe informacje oraz wnioski na stronie: https://www.arimr.gov.pl


Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 )

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

 • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12
 • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
źródło: KO w Lublinie https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10925


6 grudnia – MIKOŁAJKI!


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 nauka zdalna w klasach I-VIII szkół podstawowych zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 roku na dotychczasowych zasadach.


Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.
źródło: https://www.gov.pl/


                           Wieczór wróżb andrzejkowych

Wróżby andrzejkowe dla dzieci to coś bardzo popularnego przy końcu listopada, nawet jeszcze przed nastaniem nocy św. Andrzeja, który jest patronem miłości i wychodzenia za mąż. Zabawy andrzejkowe kiedyś były przeznaczone dla panien. Teraz bawią się całe rodziny i wróżbami uświetniają imprezy ze znajomymi. Jakie są najpopularniejsze zabawy andrzejkowe dla dzieci i nie tylko? I skąd w ogóle wzięły swój początek?

W przeszłości wróżby andrzejkowe traktowane były bardzo poważnie i uczestniczyły w nich wyłącznie dziewczęta – panny na wydaniu. Nigdy nie brały w nich udziału – nawet spokrewnione z nimi – kobiety zamężne, a tym bardziej mężczyźni i chłopcy, którzy swój dzień miłosnych wróżb mieli w przeddzień świętej Katarzyny, czyli 24 listopada. Z czasem jednak Katarzynki uległy zapomnieniu. Zmieniły się też Andrzejki, które dzisiaj stały się przede wszystkim zabawą i… doskonałym pretekstem do niej. I tak traktujmy również nasz przewodnik po najpopularniejszych andrzejkowych wróżbach!


Informacja dla uczniów i ich rodziców w sprawie funkcjonowania szkoły w dniach od 09 listopada do 29 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Giełczwi


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.
1. ZDALNE NAUCZANIE W KL. 4-8 DO 29 LISTOPADA 2020
Lekcje będą prowadzone w aplikacji TEAMS zgodnie z planem lekcji dla danej klasy
2. ZDALNE NAUCZANIE W KL. 1-3 W OKRESIE 9 -29 LISTOPADA 2020
Lekcje będą prowadzone w aplikacji TEAMS zgodnie z planem lekcji dla danej klasy
3. Komunikacja z rodzicami odbywać się będzie mailowo poprzez dziennik elektroniczny ( lub indywidualny kontakt telefoniczny).
4. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRACUJE STACJONARNIE.Informacja MEN
Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br.

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada przypada kolejna już 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W listopadzie 1918r. nareszcie spełniły się marzenia wielu  pokoleń Polaków o niepodległości, którą nasi praojcowie usiłowali odzyskać bezskutecznie od 123 lat. Koniunkturę sprzyjającą powstaniu  -suwerennego państwa przyniósł rezultat I wojny światowej, w której klęskę poniosły wszystkie państwa rozbiorowe, a także poparcie sprawy polskiej przez państwa zwycięskie ( szczególnie Stanów Zjednoczonych). Niepodległość nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie determinacja świadomego swoich celów narodu i jego przywódców- ojców niepodległej ( min. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego). Sprawiła ona, że mimo odwoływania się do różnych poglądów politycznych, rodowodów ideowych i metod uprawiania polityki, Polacy okazali się przygotowani do sprostania wyzwaniu przed którym stanęli, najpierw chwytając za broń, a potem tworząc zręby terytorialne i administracyjne odrodzonej II Rzeczypospolitej.

 Podczas powstań, I czy II wojny światowej nasi przodkowie walczyli i przelewali krew za wolną Polskę, pamiętajmy o tym podczas uroczystości państwowych wywieszając flagę, czy  jak i na co dzień kiedy np. odwiedzamy groby naszych bliskich, zapalmy też znicz na grobach poległych za ojczyznę, często bezimiennych bohaterach naszej Niepodległej….


Zbiórka zniczy

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie przyłączyli się do akcji: Zbiórka zniczy. Zebraliśmy znicze oraz pieniądze w kwocie 120zł. Za zebrane pieniądze zostały zakupione znicze. Część zniczy została zapalone przed zamknięciem cmentarzy na grobach poległych żołnierzy w Giełczwi, Głusku i Lublinie. Pozostałe znicze zostaną rozwiezione na pobliskie cmentarze przez wolontariuszy naszej szkoły jak tylko sytuacja na to pozwoli.

Dziękujemy!!!


                        INFORMACJA !!!
 Od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
uczniowie klas IV – VIII przechodzą na   naukę zdalną.

1. Zajęcia dla oddziału przedszkolnego odbywają się stacjonarnie w szkole według ustalonego planu.

2. Zajęcia dla oddziałów klas II-III odbywają się stacjonarnie w szkole według ustalonego planu.

3. Zajęcia dla oddziałów klas IV-VIII odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość według dotychczas ustalonego planu zajęć w terminie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

4. Poszczególne lekcje będą przeprowadzane za pomocą Platformy Microsoft Teams.

5. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów klas II-III.

6. Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w e- dzienniku.

7. W przypadku rzeczywistych problemów technicznych lub sprzętowych uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach proszę kontaktować się bezpośrednio z wychowawcą danego oddziału.

                                                                                   Agnieszka Bartnik – Zając
Dyrektor


Zbiórka zniczy

Wolontariat w Szkole Podstawowej  im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi ogłasza zbiórkę zniczy na opuszczone groby oraz groby żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zbiórki!!


Zasady odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem.


Quiz z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół podstawowych i średnich przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie.
Uczniu rozwiąż quiz (test wyboru) umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/nLGL45iJAsbU2Asq5.
Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz google do 16 listopada 2020 r.
Celem konkursu jest:
– rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;
– wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów;
Do wygrania atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół:
Dla 60 najlepszych uczniów:
powerbank, pendrive, koc piknikowy, ręcznik szybkoschnący, koszulka T-shirt, czapka z daszkiem (gadżety z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020).
Dodatkowo każda szkoła, której uczniowie znajdą się wśród zwycięzców konkursu otrzyma 1 zestaw piłek (piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej) z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (maksymalnie 60 szkół).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie https://lublin.stat.gov.pl/ pod zakładką Powszechny Spis Rolny 2020 Konkursy


Maks Matematyczny – wyniki

W X edycji konkursu „Maks Matematyczny” w naszej szkole najlepsze wyniki osiągnęli:
– uczennica klasy czwartej Kornelia Bartoszek (5 miejsce w województwie)
– uczennica klasy ósmej Ksenia Kasperska (6 miejsce w województwie)
– uczeń klasy siódmej Paweł Gustaw (10 miejsce w województwie)

Wszystkim uczniom gratulujemy otrzymanych wyników i życzymy dalszych sukcesów.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek i trud włożony przez nauczycieli w wychowanie i kształcenie. I właśnie z tej okazji 13 października  bieżącego roku szkolnego  Grono Pedagogiczne oraz uczniowie naszej szkoły spotkali się na uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas II i III pod kierunkiem p. Ewy Wójcik.


Mali artyści poprzez montaż słowno- muzyczny wyrazili gorące podziękowania nauczycielom za pomocną dłoń oraz przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. W zabawny i humorystyczny sposób zaprezentowali zebranym scenkę z życia szkoły pt,,Złe oceny trzeba koniecznie poprawić”.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Agnieszka Bartnik-Zając złożyła życzenia  obecnym nauczycielom oraz podziękowała uczniom za przygotowany  program artystyczny oraz  życzenia.  


X EDYCJA MAKSA MATEMATYCZNEGO

Dnia 08 października 2020r. odbyła się X edycja konkursu „Maks Matematyczny”. W naszej szkole w konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas 4-8. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Jego koncepcją jest sprawdzanie umiejętności matematycznych uczniów poprzez rozwiązywanie zadań w formie gier internetowych.Dzień Uśmiechu

          Jaki jest najbardziej „uśmiechnięty” dzień w roku? Pierwszy piątek października! Na całym świecie obchodzimy wówczas Światowy Dzień Uśmiechu. Zostało ono zapoczątkowane w 1999 roku przez Harvey’a Balla, czyli autora słynnej żółtej uśmiechniętej buźki (tzw. „smiley face”).

Uśmiechnij się!!!


Sprzątanie Świata

Kolejny już raz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata Polska 2020”, która odbywa się pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia. W Polsce akcja Sprzątania Świata odbywała się już po raz 27. Hasło przewodnie tegorocznej edycji  brzmiało: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” W tym roku szczególną uwagę poświęcono plastikowi.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Anny Prus, Pani Agnieszki Puchali, Pani Anny Biały oraz Pana Krzysztofa Łazura porządkowali teren wokół szkoły oraz brzegi rzeki Giełczewki. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, uczniowie naszej szkoły nie zapominają, że Ziemia to nasz wspólny dom. To my musimy o niego zadbać!Umierali z ran w straszliwej męce,
Padł niejeden ,by nie powstać więcej,
Tylko krzyż pozostał nad mogiłą,
Po co chłopcy?
– bo tak trzeba było…

Każdego roku w rocznicę Bitwy pod Giełczwią uczniowie naszej szkoły gromadzą się pod krzyżem na cmentarzu parafialnym w Giełczwi.  Palą symboliczne  znicze. Z  pochyloną głową pełną zadumy oraz nostalgii nad przeszłością stoją pod pomnikiem przeszłości  oddając  hołd poległym w bitwie żołnierzom.


Narodowe Czytanie 2020

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 

Balladyna Juliusza Słowackiego jest lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Nasza szkoła jak każdego roku, mimo trudnej sytuacji epidemicznej włączyła się do akcji. Uczniowie klasy VI odczytali fragmenty lektury.


Stypendium

W roku szkolnym 2020/2021 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniami liceum ogólnokształcącego.
Szczegółowe informacje dot. programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych”
„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkół zawodowych.
Szczegółowe informacje dot. programu „Lubelska kuźnia talentów”

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać w terminie od 1 do 18 września 2020 r.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji. 1 września 2020 roku o godzinie 9.00 odbędą się tylko spotkania uczniów klas z wychowawcami celem przekazania niezbędnych informacji.

Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym:
– uczniowie/rodzice gromadzą się w wyznaczonej sali nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną i unikają zbędnego przemieszczania się;
– dopuszcza się obecność maksymalnie 1 rodzica/opiekuna dla 1 ucznia klasy ;
uczniowie/rodzice wchodzą pojedynczo
należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy oczekującymi ma zewnątrz budynku
– po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekujemy ręce;
– rodzice/opiekunowie są zobowiązani do używania maseczek;

MIEJSCE  SPOTKAŃ  Z  WYCHOWAWCAMI  KLAS
klasa 0 – „zerówka” (sala obok gabinetu dyrektora)
klasa 2 – sala nr 9
klasa 3 – sala nr 5
klasa 4 i 5 – sala gimnastyczna
klasa 6 – sala nr 2
klasa 7 – sala nr 3
klasa 8 – sala nr 8List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

            gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safeto aplikacja, którapowiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe

Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy. 

Dziennik zdrowia

ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu leczenia. 

Bezpieczeństwo z ProteGO Safe

Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny